کلاه قرمزی


کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله

کلاه قرمزی آتش بس را نقض می کند!

سعید رجبی فروتن: هر قدر تهیه کننده نسخه سینمایی فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه این دست و دست بکند و زمان اکران عمومی فیلم را عقب و جلو کند، کلاه قرمزی در شبکه نمایش خانگی، بچه ها را از یاد نمی برد. بچه ها آماده باشند تا هنرنما کار بسته بندی و آماده سازی قسمت تازه ای از این عروسک دوست داشتنی و رفقایش را به اتمام برساند و آنوقت سر و کله این شخصیت بامزه با قصه ای تازه پیدا شود.

اگر سری به سایت هنرنما زده باشید، در پنجره برنامه آینده موسسه، کلاه قرمزی بد جوری از خودش بی تابی نشان می دهد. بعید نیست در روزهایی که موسسات موقتاً آتش بس داده اند و فعلاً فیلم تازه ای را به بازار نمی فرستند، کلاه قرمزی میدان را یکسره از آن خودش کند و اسباب شادی بچه ها و بزرگترها را یکجا مهیا کند.

   + علیرضا آقاابراهیمی - ٢:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۳