کلاه قرمزی


کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله

ارسال نسخه ای ناقص از «کلاه قرمزی و بچه ننه» به دفتر جشنواره!

ارسال نسخه ای ناقص از «کلاه قرمزی و بچه ننه» به دفتر جشنواره!

در حالی که فیلمبرداری تازه ترین قسمت «کلاه قرمزی» همچنان ادامه دارد حمید مدرسی تهیه کننده این فیلم نسخه ای از آن را برای بازبینی به هیات انتخاب جشنواره ارائه داد.

جالب اینجاست که هنوز حدودا سی درصدی از فیلمبرداری «کلاه قرمزی و بچه ننه» باقی مانده یعنی نسخه ای که در اختیار هیات انتخاب جشنواره قرار گرفته نسخه ای ناقص است و فقط برای این ارائه شده که نام این فیلم از فهرست آثار جشنواره خط نخورد!

به هر حال این هم از ابداعات جشنواره فیلم فجر است که در آن نسخه ای ناقص از فیلمها به دفتر جشنواره ارسال میشود؛ با این حال اینکه هیات انتخاب جشنواره چگونه میتوانند براساس تماشای یک نسخه ناقص درباره کیفیت یا عدم کیفیت فیلم اظهارنظر کنند خود جای سوال دارد!

«کلاه قرمزی و بچه ننه» یک فیلم عروسکی-زنده است که توسط طهماسب و با همکاری مستقیم حمید جبلی تولید میشود.

منبع: شبکه ایران

   + علیرضا آقاابراهیمی - ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٧