کلاه قرمزی


کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله

پایان نظرسنجی اول/ پیروزی کلاه قرمزی با 90%

اولین نظرسنجی کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله پس از 16 روز به پایان رسید. این نظرسنجی در رابطه با برنامه های نوروزی تلوزیون بود.

177نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و "کلاه قرمزی91" با 160رای و 90.3% آرا پیروز نظرسنجی شد و برنامه های "چک برگشتی"، "دست بالای دست" و "خنده بازار" هرکدام با 4 رای و 2.2% مشترکا در رتبه ی دوم قرار گرفتند.

"مردان آهنین: هم با 3رای و 1.6% آرا در رتبه ی سوم قرار گرفت. "سیر و سرکه" و "فراموشی" هم هر کدام با یک رای و 0.5% مشترکا در رتبه ی چهارم قرار گرفتند.

برنامه های "یکی بود، یکی نبود" و "چهار در چهار" هم هیچ رایی کسب نکردند تا  0% آرا به شبکه ی چهار برسد!

گفتنی است که نظرسنجی دوم کماکان ادامه دارد و به زودی هم نظرسنجی سوم آغاز خواهد شد.

   + علیرضا آقاابراهیمی - ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱