خسارت ارشاد به فیلم ها/ خسارت کلاه قرمزی و بچه ننه بیشتر است

کافه سینما-به دنبال قرار داد فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه با سینما استقلال، شورای صنفی نمایش اعلام کرده بود تنها در صورتی حواله اکران این فیلم را برای اکران در این سرگروه صادر می کند که مومنی شریف (رئیس حوزه هنری که اعلام کرده بود حوزه هنری تنها فیلم های ارزشی را اکران خواهد کرد) کتبا اعلام کند فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه فیلم ارزشی است. اما ظاهرا حوزه هنری حاضر به چنین کاری نشده و در مقابل با محرومیت سینما آزادی از اکران این فیلم ها شهرداری بار دیگر به حمایت حوزه آمده و اعلام کرده پردیس های سینمایی تنها به شرط اکران فیلم های عید فطر در سینما آزادی آنها را اکران خواهد کرد.

حال خبرهای رسیده به کافه سینما حاکی از این است که جواد شمقدری -رئیس سازمان سینمایی- تصمیم گرفته با پرداخت خسارت اکران نشدن سه فیلم ضد گلوله، بی خداحافظی و کلاه قرمزی و بچه ننه  در پردیس های شهرداری امکان آغاز اکران عید فطر را قراهم کند. خسارتی که مبلغش برای کلاه قرمزی و بچه ننه بیشتر از دو فیلم دیگر در نظر گرفته شده است. حال باید دید سازندگان این فیلم ها با دریافت این مبالغ، به اکران فیلم هایشان بدون پردیس های شهرداری و سینماهای حوزه هنری تن خواهند داد یا خیر. 

/ 0 نظر / 18 بازدید