کلاه قرمزی91 رتبه اول نظرسسنجی همشهری جوان تا کنون

به گزارش کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله کلاه قرمزی91 تا کنون در نظرسنجی سایت مجله ی همشهری جوان با اقتدار و با 68% در رتبه ی اول قرار دارد و پس از آن چک برگشتی با فاصله 18% آرا را در اختیار دارد.

در سایت خبرآنلاین هم تاکنون 74% آرا به کلاه قرمزی91 اختصاص یافته و در نظرسنجی کلوپ هواداران کلاه قرمزی و پسرخاله تا کنون 100% آرا به کلاه قرمزی91 اختصاص یافته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید